Full Version เดอร์ริคเครน(Derrick Crane)

เครน ปั้นจั่น คป.1 คป.2 ปจ.1 ปจ.2 > Article

เดอร์ริคเครน(Derrick Crane) Date : 2012-06-26 22:17:11

   เดอร์ริคเครน(Derrick Crane) คือเครื่องจักรที่ใช้สำหรับงานยกย้ายวัสดุในแนวดิ่งคล้ายกับทาวเวอร์เครนแบบกระดกบูม(Luffing Jib Crane)ต่างกันเพียงลักษณะการติดตั้ง เนื่องจากเดอร์ริคเครนจะถูกติดตั้งบนโครงสร้างเหล็กหรือไม่ก็บนพื้นคอนกรีตอัดแรงโดยติดตั้งถ่ายแรงไปที่หัวเสา

   ส่วนมากที่พบติดตั้งใช้งานบ่อยๆก็คืองานติดตั้งเพื่อรื้อถอนทาวเวอร์เครนลงจากตัวอาคารหลังจากที่ใช้งานเสร็จเรียบร้อยแล้ว หลังจากนั้นไซต์งานก่อสร้างก็จะใช้ตัวเดอร์ริคนี้ใช้งานต่อไปอีกสักระยะเพื่อเก็บงานหลังจากนั้นก็จะรื้อถอนตัวเดอร์ริคนี้ออกโดยมีเดอร์ริคตัวเล็กอีกตัวมารื้อถอนเสร็จแล้วเดอร์ริคตัวเล็กนี้ก็จะถูกรื้อถอนโดยคนและขนย้ายออกจากตัวอาคารโดยกองทัพมดนั่นคือคนนั้นเอง โดยขนลงมาโดยลิฟต์ก่อสร้าง ลิฟต์ขนวัสดุชั่วคราว

   การตรวจสอบเพื่อรับรองความปลอดภัยเพื่อออกเอกสาร คป.1 หรือ ปจ.1 โดยวิศวกรเครื่องกล ขั้นแรกที่ผู้ตรวจสอบต้องคำนึงถึงคือการประกอบและการยึดกับตัวอาคารว่ามีความมั่นคงแข็งแรงมากน้อยเพียงใดหลังจากนั้นสิ่งที่สำคัญคือการทดสอบการยก(Test Load) 

รูปการใช้ Derrick Crane ในการรื้อถอน Tower Crane ลงจากอาคาร

รูปการติดตั้ง Derrick Crane บน Steel Support ที่ถ่ายแรงลงหัวเสาความคิดเห็น