สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

Article

การใช้งานลวดสลิงและการตรวจสอบ

การใช้งานลวดสลิงและการตรวจสอบ

       สลิงหรือเชือกลวดเหล็กกล้า คือ กลุ่มของลวดเหล็กกล้าที่มีการตีเกลียวรอบแกนจนกลายเป็นเชือกลวด ซึ่งการใช้งานเชือกลวดเหล็กกล้าของไทย พบว่าในแต่ละปีมีความต้องการประมาณ 50,...

อ่านต่อ
กระเช้า(Gondolar, Suspension Platform)

กระเช้า(Gondolar, Suspension Platform)

     กระเช้างานก่อสร้าง(Working Platform) หรือที่เรียกกันว่า Gondolar เป็นเครื่องจักรก่อสร้างอีกชนิดหนึ่งสำหรับทำงานในแนวดิ่งเพื่อขึ้นที่สูงไปทำงานตามชั้นต่างๆของตัวอาคารที่กำลังก่อสร้า...

อ่านต่อ
หลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ของปั้นจั่น

หลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ของปั้นจั่น

ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ของปั้นจั่น โดยที่กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท...

อ่านต่อ
เครื่องจักรก่อสร้างที่ต้องตรวจรับรองประจำปี

เครื่องจักรก่อสร้างที่ต้องตรวจรับรองประจำปี

ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง ชนิดและประเภทเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงานก่อสร้างที่ต้องตรวจรับรองประจำปี      นายจ้างต้องจัดให้มีการตรวจรับรองประจำปีเครื่องจักรแ...

อ่านต่อ
ลิฟต์ก่อสร้าง ลิฟต์โดยสาร ลิฟต์ขนส่งวัสดุชั่วคราว(Passenger&Material Hoist)

ลิฟต์ก่อสร้าง ลิฟต์โดยสาร ลิฟต์ขนส่งวัสดุชั่วคราว(Passenger&Material Hoist)

   ลิฟต์ก่อสร้าง(Passenger Lift & Material Hoist) คือลิฟต์ที่ใช้ขนส่งชั่วคราวในไซต์งานก่อสร้าง ไม่ว่าจะเป็นคนหรือสิ่งของที่จะนำขึ้นไปบนอาคาร ซึ่งปัจจุบันลิฟต์ดังกล่าวนี้ได้เข้ามามีบทบาท...

อ่านต่อ
เดอร์ริคเครน(Derrick Crane)

เดอร์ริคเครน(Derrick Crane)

   เดอร์ริคเครน(Derrick Crane) คือเครื่องจักรที่ใช้สำหรับงานยกย้ายวัสดุในแนวดิ่งคล้ายกับทาวเวอร์เครนแบบกระดกบูม(Luffing Jib Crane)ต่างกันเพียงลักษณะการติดตั้ง เนื่องจากเดอร์ริคเครนจะถูกติดตั...

อ่านต่อ
แกนตี้เครน(Gantry Crane)

แกนตี้เครน(Gantry Crane)

    แกนตี้เครน(Gantry Crane) คือเครื่องจักรที่ใช้ยกสิ่งของในแนวดิ่งและเคลื่อนที่ไปตามรางในแนวแกน X และแกน Y คล้ายกับ Overhead Crane แต่ต่างกันตรงที่การเคลื่อนที่ของเครนนั้นจะเคลื่อนที่โดยล้...

อ่านต่อ
โอเวอร์เฮดเครน(Overhead Crane)

โอเวอร์เฮดเครน(Overhead Crane)

   โอเวอร์เฮดเครนหรือเครนเหนือศรีษะ(Overhead Crane) คือเครื่องจักรสำหรับใช้ยกสิ่งของในแนวดิ่งและเคลื่อนที่ไปโดยรางเลื่อนทั้งแนวแกนxและแกนy เรามักพบโอเวอร์เฮดเครนในโรงงานอุตสาหกรรมเสียเป็นส่ว...

อ่านต่อ
โมบายเครน(Mobile Crane)

โมบายเครน(Mobile Crane)

    โมบายเครน(Mobile Crane) คือ รถเครนที่ใช้ยกสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ทั้งในโรงงานอุตสาหกรรมและไซต์งานก่อสร้างต่างๆ ข้อดีของโมบายเครนคือสะดวก รวดเร็ว เคลื่อนที่ได้ง่าย แต่ข้อเสียก็มีอยู่เ...

อ่านต่อ
ทาวเวอร์เครน(Tower Crane)

ทาวเวอร์เครน(Tower Crane)

    ทาวเวอร์เครน(Tower Crane) คือเครื่องจักรที่ใช้ยกของในแนวดิ่งและเคลื่อนที่ไปตามแนวราบ มักพบในไซต์งานก่อสร้างเสียเป็นส่วนใหญ่ เราสามารถจำแนกชนิดและประเภทได้ดังนี้คือแบบบูมราบ(Hammerhe...

อ่านต่อ